Bouwgrond via makelaar verkopen

huis verkopen na schenking

Bouwgrond verkopen is een andere tak van sport dan een woning verkopen. Bouwgrond wordt vaak door projectontwikkelaars of investeerders gekocht en verkocht en minder vaak door particulieren. De verkoopprijs is ook sterk afhankelijk van het type grond en de locatie. Het is daarom verstandig bouwgrond via een makelaar te verkopen.

Wat is bouwgrond?

Bouwgrond is een onbebouwd kavel dat volgens het bestemmingsplan bebouwd mag worden, bijvoorbeeld met woningen of bedrijfspanden. Meestal zijn bouwgronden volledig onbebouwd, maar het kan zijn dat er al kleine bebouwing (zoals een tuinhuis of schuur) op staat. Deze bebouwing mag niet meer dan 30% van de verkoopwaarde van de grond bepalen om de grond als bouwgrond te laten kwalificeren.

Bouwgrond verkopen

Afhankelijk van de grootte en locatie kan bouwgrond een aantrekkelijke investering zijn. Zowel op kleine als grote schaal is bouwgrond met aanzienlijke winst te ontwikkelen. Ook kunnen particulieren geïnteresseerd zijn in een kavel, bijvoorbeeld om een eigen woning op te bouwen. Om bouwgrond snel en voor een aantrekkelijke prijs te verkopen, is het van belang in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte documenten. Ook helpt het om de bouwvoorschriften te achterhalen en duidelijk te vermelden.

Meerwaardebelasting bouwgrond

Heb je de bouwgrond 8 jaar of korter in bezit, dan moet je over de eventuele meerwaarde belasting betalen. Verkoop je het binnen 5 jaar na aankoop, dan is die meerwaardebelasting maar liefst 33%. Verkoop je het tussen 5 en 8 jaar na aankoop, dan is het tarief 16,5%. Voor gronden die via schenking zijn verkregen wordt ook rekening gehouden met de oorspronkelijke aankoopdatum (van de schenker). In een gunstig geval hoef je over geschonken gronden geen meerwaardebelasting te betalen.

Meerwaarde

De meerwaarde is in essentie het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van de bouwgrond. De aankoopprijs mag echter wel worden verhoogd met een forfait van 25% en 5% per jaar. De verkoopprijs mag weer worden verminderd met de verkoopkosten. Een vergelijkbare regeling geldt voor gronden die via schenking in bezit zijn gekomen. Hierbij geldt als ‘aankoopprijs’ de prijs die in de schenkingsakte vermeld staat.

Verkopen via makelaar

Als je onvoldoende kennis hebt van de koop en verkoop van bouwgronden, is het verstandig een professionele vastgoedmakelaar in te schakelen. Een makelaar kan je alles vertellen over de wettelijke mogelijkheden van de grond en geeft financieel, technisch en praktisch advies.

Commissie

Tegen een vergoeding zorgt de makelaar voor het adverteren van jouw bouwgrond, bijvoorbeeld op het internet, in kranten, op social media en in de eigen etalage. Hierdoor krijgt een grote, potentieel geïnteresseerde doelgroep het aanbod te zien en is de kans op een aantrekkelijk bod groter. De vergoeding die je hiervoor betaalt bedraagt in de meeste gevallen ongeveer 3% van de verkoopprijs. Deze makelaarscommissie hoef je uiteraard alleen te betalen als de bouwgrond ook daadwerkelijk verkocht wordt.

Notaris

Om de verkoop af te ronden, is uiteindelijk wel een notaris nodig. Een notaris behartigt zowel de belangen van de verkoper als de koper, geeft juridisch advies en legt alle afspraken vast in aktes. Over kosten voor de notaris hoef je je als verkoper echter geen zorgen te maken, die worden namelijk door de koper betaald.

Vergelijk direct de immomakelaars in jouw regio:

    Welk type woning?
    Prijsklasse?